en-about     sk

Miesto konania

 

Trieda SNP 61,

040 11, Košice

Kontaktujte nás a opýtajte sa

Organizátor:

Marta van Leeuwenová

+420608 251 520

whiskyfestival@email.cz

Marketing:

Samuel Chlpek

+421919 027 396

chlpek.samuel@gmail.com