en-about     sk

Miesto konania

 

Spoločenský Pavilón Košice

 

Trieda SNP 61,

040 11, Košice

Kontaktujte nás a opýtajte sa

Organizátor

Marta van Leeuwenová

+420 608 251 520

whiskyfestival@email.cz

 

Marketing

Samuel Chlpek

+421 919 027 396

chlpek.samuel@gmail.com